Regulamin sklepu internetowego BizuFeria.com

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1 Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy bizuferia.com, działający pod adresem http://bizuferia.com jest Wojciech Rostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Agency Wojciech Rostowski, ul. Lwowska 8/30 00-658 Warszawa, NIP 592-147-22-45

1.2 Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym bizuferia.com, pod adresem Wojciech Rostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Agency Wojciech Rostowski, ul. Lwowska 8/30 00-658 Warszawa, NIP 592-147-22-45.

2. Zasady działania sklepu internetowego  bizuferia.com.

Bizuferia.com prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową Bizuferia.com

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1 Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.

4.3 Po wybraniu opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4 Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności.

4.5 Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis Shoplo) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.6 Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7 W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system Shoplo), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Bizuferia.com , lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Shoplo), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4.8 Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z pod strony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.9 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.10 Bizuferia.com może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

4.11 Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów elektronicznych, które zostało zapłacone Karta płatnicza lub Kredytową, jest realizowany od razu po zaksięgowaniu płatności na koncie. klient jest informowany o dostępności produktu do pobrania przez e-mail.

4.12 Czas realizacji zamówienia produktów do wysyłki standardowej , które zostało zapłacone Karta płatnicza lub Kredytową, w ciągu 9 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto.

5. Ceny:

5.1 Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

5.2 Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Bizuferia.com zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4 Bizuferia.com zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1 Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3 W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1 Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2 W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Bizuferia.com  (za pośrednictwem serwisu Shoplo).

8.3 Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 9 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

8.4 UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online za pośrednictwem serwisu Shoplo (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.5 Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 9 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

9. Formy płatności za zamówienie

 

9.1Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Bizuferia.com, to tzw. szybkie płatności online dokonane przy użyciu serwisu Blue Media S.A. Cechą szybkich przelewów Blue Media jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

9.2 Bizuferia.com nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

9.3 Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Shoplo.

dostępne rodzaje kart:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

9.4 W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności).

9.5 Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Bizuferia.com.

10. Umowa sprzedaży

10.1 Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu Bizuferia.com.shoplo.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2 Umowa może być zawarta w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy Bizuferia.com zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 9 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

12. Koszt dostawy

12.1 Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2 Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

- w przypadku przesyłki a i płatności online – 20 PLN brutto

13. Odstąpienie od umowy

13.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

13.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Wojciech Rostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Agency Wojciech Rostowski, ul. Lwowska 8/30 00-658 Warszawa, NIP 592-147-22-45, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

13.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13.5 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Bizuferia.com  zwraca Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony towar. Koszty wysyłki towaru kurierem pokrywa osoba kupująca klient. Zwrot zakupionego towaru należy wykonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Bizuferia.com został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

13.6 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

13.7 Bizuferia.com  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.10 Rzeczy należy odesłać na adres:  Bizuferia.com   Wojciech Rostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Agency Wojciech Rostowski, ul. Lwowska 8/14 00-658 Warszawa, NIP 592-147-22-45, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Bizuferia.com  o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.11 Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13.12 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Reklamacje

14.1 Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Bizuferia.com  ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2 Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Bizuferia.com  i może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

14.3 Bizuferia.com  rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

14.4 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

14.5 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

15. Rezygnacja z zamówienia:

15.1 Klient może zrezygnować z zamówienia.

15.2 Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

16. Postanowienia końcowe:

16.1 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

Ochrona danych osobowych

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
 2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient decydując się na zakup Towaru wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Klient ma możliwość poprawienia danych lub ich usunięcia.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Bizuferia.com. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się usunięcia Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz o ile jest to możliwe. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: rostowskiw@gmail.com lub listownie na adres: ul. Lwowska 8/30 00-658 Warszawa, Ponadto informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Termin przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to jest konieczne, abyśmy mogli wykonać nasze usługi lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe, księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

Więcej informacji na temat danych osobowych: http://bizuferia.com/strona/polityka_prywatnosci

16.2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Rostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creative Agency Wojciech Rostowski, ul. Lwowska 8/30 00-658 Warszawa, NIP 592-147-22-45

. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

17. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl